Pembekalan KKN 2020 dilaksanakan secara daring, melalui kanal youtube resmi LPPM. Seluruh peserta KKN wajib mengikuti dan menyimak video pembekalan tersebut. Diakhir kegiatan pembekalan, peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pembekalan ini secara menyeluruh. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, peserta diwajibkan untuk berlanggan/subscribe ke kanal youtube resmi LPPM. Seluruh materi pembekalan KKN 2020 dapat diikuti melalui playlist pembekalan KKN pada kanal youtube resmi LPPM.

Pembekalan KKN 2020